Jämställdhetsminister Åsa Regnér (s) berättade i början av mars att regeringen inlett arbetet med att ta fram en kvoteringslag. Hon gav uppgifter om att lagförslaget skulle läggas fram 2017. I en intervju med Svenska Dagbladet från den 2 mars 2015 tvivlade Åsa Regnér på att det skulle ske någon förändring av könsfördelningen i bolagsstyrelser innan dess.

Nu sätter Morgan Johansson hårdare press på processen. Han säger till Ekot att lagtexten ska presenteras redan om ett år om bolagen inte har nått en andel på 40 procent kvinnor i sina styrelser innan dess.

– Man kan hota med att upplösa bolaget. Eller också kan man ha ett vitesförfarande, säger Morgan Johansson till Ekot för att ge exempel på hur lagförslaget skulle kunna komma att se ut.
I dagsläget finns det inget stöd hos varken de borgerliga partierna eller hos Sverigedemokraterna för införandet av en kvoteringslag. 
– Jag tycker nog att varje parti som vill kalla sig feministiskt nog också måste vara med om att riva bort det här glastaket – annars blir det bara tomma ord, säger Morgan Johansson till Ekot.
 
Uttalandet har fått stort genomslag i sociala medier under förmiddagen. Nu går justitieministern ut med en kommentar för att klargöra sitt resonemang: ”Sanktioner ska vara proportionerliga och det är inte rimligt att upplösa ett börsbolag som har en ojämnställd könsfördelning i styrelsen”, skriver han. 
 
Han påpekar också att det i andra länder finns mycket långtgående påföljder, som att till exempel upplösa bolag som inte klarar jämställdhetsmålen. ”Jag anser det är att gå alldeles för långt”, skriver han i en kommentar.
Enligt Morgan Johansson är det fortfarande för tidigt att säga hur systemet ska vara utformat i Sverige. Han skriver dock att sanktionerna ska vara kännbara.