På DN Debatt anger Moderaterna först som blir viktigast framöver under den nya partiledaren Anna Kinberg Batra.
 
"Moderaternas uppgift de kommande åren är att utveckla reformförslag så att människor och företag i en allt mer krävande omvärld kan lyckas bättre än i dag."
 
Moderaterna presenterar också sina viktigaste punkter i den kommande budgetmotionen. De är:
* 200 miljoner för att rätten att läsa in behörighet till högskolestudier på Komvux ska bli en generell rättighet.
* 240 miljoner kronor till matchningsanställningar. Det är en ny anställningsform för med utökade lärlingsjobb till även långtidsarbetslösa och nyanlända.
* Kravet på aktiekapital halveras till 25 000 kronor.
* Rätten till tjänstledighet för att starta företag förlängs från sex månader till minst ett år.
* 147 miljoner kronor till att höja fribeloppet, den inkomst man kan tjäna utan att studiemedlet minskar, höjs från drygt 170 000 över 200 000 kronor per kalenderår samt till att åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år.
* 500 miljoner kronor till lägre skatt för personer som arbetar efter att de fyllt 64 år. Berör runt 70 000 personer.
Inlägget på DN Debatt är signerat av partiledare Anna Kinberg Batra, Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson och Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson.