Förslaget presenteras av partiledare Anna Kinberg Batra och Peter Danielsson, ordförande arbetsgruppen Trygg välfärd. Detta i en artikel på DN Debatt.
 
De slår fast att det är "ett politiskt ansvar att säkerställa att regelverken stramas upp".
 
De slår också fast att välfärdstjänsterna inte är "någon marknad" och utgångspunkten inte ska "vara att tillgodose enskilda aktörers intressen" samt att "likvärdiga krav bör ställas på privata och offentliga aktörer".
Lösningen är, enligt Moderaterna, en generell tillståndsplikt för både offentliga och privata utförare.
"Som huvudregel ska det krävas tillstånd för att bedriva verksamhet enligt skollagen, socialtjänstlagen, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen", skriver Anna Kinberg Batra och Peter Danielsson.
De föreslår också att Skolinspektionen får ett "tydligare" uppdrag att granska skolor utifrån elevernas resultat och skolor som inte når kunskapskraven ska "erbjudas ett kunskapskontrakt med nationella resurser". Fungerar inte det ska Skolinspektionen ta över skolan.