Moderaterna räknar med att få stort genomslag för sin skuggbudget i den budget riksdagen ska fatta beslut om för 2022. Detta framkommer när Moderaterna presenterar sin skuggbudget. På framförallt tre områden vill Moderaterna få genomslag för sin ekonomiska politik.

– Vi är inriktade på att under ett år lägga om kursen. Vi ska göra det som är möjligt att lägga om kursen innan valet, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, och lägger till:

– Regeringen går helt oförankrad till riksdagen med sin budget. Det har inte hänt tidigare så vitt jag vet.

Den 18 november ska finansutskottet justera budgetalternativen som läggs fram. De 24 november ska riksdagen rösta om budgeten för 2022.

– Mitt mål är självklart att det ska två huvudalternativ mot varandra när vi kommer till omröstningen. Nu börjar arbetet med att diskutera med andra partier, säger Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson, och lägger till:

– Målet är självklart att vi ska få så mycket genomslag för moderat politik som möjligt. Jag känner mig hoppfull.

Ulf Kristersson slår fast att arbetet börjar i morgon när alla partier har gjort klart sina skuggbudgetar. Och det är i finansutskottet det ska ske.

– Nu börjar förhandlingarna i finansutskottet om var tyngdpunkten i nästa budget ska ligga. Det kan skapa möjligheter för politik som har en bredare förankring och bättre fokus på Sveriges problem. Det är numera i finansutskottet som den politiska makten utövas.

Ulf Kristersson lägger till:

– Finansutskottet är den demokratiska arenan där man kan diskutera politik med varandra utan låsningar. Det tar vi fasta på.

Moderaterna har på ett ungefär samma reformutrymme som regeringen, men har olika prioriteringar. Framförallt vill Moderaterna få genomslag för tre reformpaket:

lag och ordning
* förstärker polisen och kriminalvården mer än regeringen med höjda polislöner och pengar till att rekrytera tillbaka pensionerade poliser för utredningsjobb. Resurser till fler poliser ute i tjänst.

* 300 ytterligare åklagare finns.

fler ska försörja sig själva
* begreppet sysselsatt ska bytas ut mot ”självförsörjd”.
* utredning om hur ”staplade bidrag” kan förhindras.
* nivåerna i a-kassan ska ner.
* nej till familjevecka.
* nej till höjt tak i försäkringskassan.
* sänkt skatt på arbete med 12 miljarder, motsvarande 200 kronor per månad för löntagare.
* sänkta arbetsgivaravgifter för företag som anställer långtidsarbetslösa, så kallade nystartsjobb.

klimatet
* pengar till en forskningsreaktor.
* 1 miljard ytterligare till 50 000 nya laddstolpar.
* 500 miljoner extra till regeringens reform Industriklivet.
* Lägger 1 miljard på att utveckla skogsindustrin.
* Pengar till återvinning av 2 miljoner ton CO2 per år.