Det är på Miljöpartiets dag som kampanjen lanseras.
 
Bakgrunden är att riksdagen sedan maktskiftet röstat igenom ett antal skolförslag i form av tillkännagivanden till regeringen, som dock ännu inte genomförts.
 
För att uppmärksamma och sätta press på utbildningsministern och MP-språkröret Gustav Fridolin, som ikväll håller tal, har Moderaterna därför tagit fram en ”Fridolins att-göra-lista”, bestående av totalt nio punkter.
 
– Vi fick ju reda på innan valet att Gustav Fridolin behövde sina 100 dagar för att genomföra en massa saker. Det har gått både 100 och 200 dagar och vi kan konstatera att vi behöver ett utvecklingssamtal med honom där vi går igenom det första året och ser varför han inte kommit till skott, säger Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.
 
– Gustav Fridolin har en oerhört lång lista att beta av, fortsätter hon.
 
På listan finns bland annat beslut om exempelvis en extra undervisningstimme i matematik, ett förslag som enligt Moderaterna skulle stärka skolresultatet i Sverige.
 
– Han har sagt sig vara positiv, men fördröjer det i onödan. Det skulle behöva vara på plats redan hösten 2016, säger Camilla Waltersson Grönvall.
 
Riskdagen har också beslutat om att regeringen ska klargöra att gymnasiet även i framtiden ska vara frivillig. Socialdemokraterna lovade nämligen i valrörelsen att gymnasiet skulle bli obligatorisk.
 
– Det har man fått pisk för i riksdagen men man fortsätter att prata om det lite förtäckt. Här behöver vi ett klargörande från regeringen.
 
Andra beslut som lyfts fram som ännu inte genomförts av regeringen är att tillåta skriftliga ordningsomdömen, införa fjärrundervisning för alla, ta fram en nationell it-strategi och att säkerställa att valfrihet i skolan genom ett ändrat direktiv till den så kallade Reepalu-utredningen.
 
– Det finns inget syfte med att plocka fram en proposition som motsäger dessa eller tar på något sätt sikte på en annan riktning, för den kommer att fällas i riksdagen.