Utsläppsrätterna ingår i ett system utformat för företag i eu och enlig moderaternas Johan Hultberg är Sveriges agerande med uppköpen unikt.
I förrgår lade regering fram ett budgetförslag på att Sverige ska köpa upp utsläppsrätter för 900 miljoner kronor utan att använda dem.  Förslaget ingick i ett klimatpaket för den kommande budgeten.
 
Johan Hultberg, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna, gillar inte alls regeringens förslag.
–Vi tycker att det är ett väldigt kostsamt förslag som gör minimal klimatnytta. Socialdemokraterna var tvungna att köpa Miljöpartiets stöd efter Vattenfall-affären. Förslagen ligger flera år framåt i tiden när den här regeringen inte längre har mandat och vi förhoppningsvis har en ny regering. Uppköpen av utsläppsrätter är mycket pengar för svenska skattebetalare, men utan faktiskt effekt. Det är en ineffektiv politik, säger Johan Hultberg miljöpolitisk talesperson för moderaterna.

Var det tänkt att enskilda nationer i EU skulle gå in och påverka handelssystemet med utsläppsrätter som skapades för företag?
– Utsläppsrätterna är till för en lång rad olika stora industrier som stålkraftverk, pappersbruk och kraftverk. Systemet startades för att få ett gemensamt handelssystem för företag så att de skulle få en likvärdig konkurrens i hela Europa. Det har varit mycket diskussion om att priset har varit för lågt och att det inte har funnits drivkraft att bli bättre, miljövänligare eller investera i ny teknik. Då måste regeringen höja ribban på systemet och inte genomföra det här extremt dyra förslaget.
Johan Hultberg känner inte till något annat fall där en regering köper utsläppsrätter för att skrota dem.
 
– Sveriges agerande är helt unikt. Tanken är att företag ska köpa och sälja utsläppsrätter, inte länder. Det finns inget formellt hinder för Sverige, men det är dyr och ineffektiv politik. Det är mycket viktigare att man för en resultatinriktad och kostnadseffektiv miljöpolitik. Denna regering verkar mer intresserad av signalpolitik och resultaten blir inte de bästa. Vi kan se att svenska utsläpp har stigit och utbytet av den svenska fordonsflottan har avstannat.

Kommer 900 miljoner i uppköpta utsläppsrätter göra så att de blir på mycket dyrare och att företagen måste tänka om kring sin miljöpåverkan?
– Det blir ju ett så marginellt köp av det totala utbudet utsläppsrätter. Det kommer inte att driva fram den effekt man önskar. Regeringen borde lägga kraft på att systemet ändras, så att det premierar de företag som ligger i framkant med att investera i minskade utsläpp med modern teknik. Det här är bara ett sätt att försöka släta över Miljöpartiets enorma löftesbrott och försäljningen av Vattenfalls koltillgångar. Och att Miljöpartiet sålt sin själ.

Vad hade du själv gjort med 900 miljoner?

– Vi håller just nu på att utarbeta våra förslag för en effektiv klimatpolitik, men det handlar alltid om att söka samarbeten mellan länder och att stödja teknik och forskning. I utvecklandet av teknik och forskning hade pengarna gjort bättre nytta.
 
Jacob Wiberg