Moderaterna berättar via sin presstjänst att partiet lägger ner utredningen av sin avgående ledamot Hanif Bali.

Moderaterna pausade sin internutredning när åklagaren inledde en förundersökning om Hanif Balis kontakter med en kvinna i partiet som vid tillfället var 16 år. Moderaterna har nu tagit del av åklagarens beslut att lägga ner förundersökningen och konstaterar att det inte finns någon brottsmisstanke mot Hanif Bali.

Moderaterna skriver i sitt pressutskick:

”I det aktuella fallet har de inblandade personerna lämnat delvis olika uppgifter om vad som har hänt, och på flera väsentliga punkter står ord mot ord. Detta gör det svårt att dra säkra slutsatser om vad som förekommit”.

Dock framför Moderaterna kritik mot sin ledamot:

”Det är klart att Hanif Bali borde ha avbrutit kontakten tidigare, vilket han själv också har konstaterat offentligt. Vidare framgår av Moderaternas etiska policy och kandidatförsäkran att en förtroendevald är skyldig att informera partiet om han eller hon kan hamna i en situation som innebär att förtroendet kan ifrågasättas. Hanif Bali informerade inte partiet om denna händelse när den inträffade – det borde han ha gjort”.