Med anledning av vad som förefaller vara oklarheter i kommunikationen kring det inställda talet och regeringens beslut att bryta samarbetsavtalet med Saudiarabien begär jag att konstitutionsutskottet genomför en granskning", skriver Jessica Polfjärd i sin KU-anmälan.