Sedan april 2019 har Moderaternas idéprogramskommitté slipat på sitt förslag till nytt idéprogram. På lördag, 7 november, ska det presenteras.

Idéprogrammet kallar Moderaterna Frihet och ansvar och har letts av Christofer Fjellner, som ordförande och Alice Teodorescu, som kommittee-sekreterare.

På presentationen, som sker under en digital konferens deltar arbetsgruppens medlemmar i en diskussion ledd av Timbros förra vd Karin Svanborg-Sjövall. Konferensen inleds av ett tal av partiledaren Ulf Kristersson.

Efter presentationen skickas förslaget ut på remiss i partiet så att ett slutgiltigt idéprogram ska kunna läggas fram på Moderaternas arbetsstämma hösten 2021.