Moderaterna, vill få bort låglöne-arbetskraftsinvandring genom ökade lönekrav. Frågan om arbetskraftsinvandring är het med bland annat LO som vill få bort den. Bland annat vill Moderaterna avskaffa arbetskraftsinvandring för personliga assistenter. Almega är kritiska till förslaget.

Moderaterna ”tar nu initiativ i riksdagen till skärpta krav för arbetskraftsinvandring2, skriver partiet på Facebook och presenterar flera förslag:

* Skärpta krav för arbetskraftsinvandringen för jobb som svenska arbetslösa kan ta.  Arbetstillstånd beviljas bara för jobb där lönen är högre än 31 700 kronor per månad.

* Möjligheten till spårbyte tas bort, så att människor som fått avslag på sin asylansökan inte ska kunna söka arbetstillstånd för att få stanna kvar i Sverige.

* Arbetskraftsinvandring av personliga assistenter stoppas ”eftersom den är förenad med fusk, missbruk och kriminalitet”.

* Krav på att arbetskraftsinvandrare ska kunna försörja familjemedlemmar som följer med till Sverige.

Almega, tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation, ogillar Moderaternas förslag.

”Moderaternas förslag är ett grundskott mot hela idén om att den svenska arbetsmarknaden ska vara öppen för alla som kan få ett arbete här”, kommenterar Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Han anser att det höjda lönekravet innebär ”att flera branscher inte kommer att kunna rekrytera personer från länder utanför EU och att ”bristyrken, som kockar och kvalificerade yrkesarbetare inom teknikkonsulttjänster” får ”svårt” lönekravet.

”Den höga arbetslösheten bland flyktinginvandrare beror inte på arbetskraftsinvandringen utan på dålig integrationspolitik och bidragssystem som hindrar nyanlända kvinnor från att ta enklare arbeten”, kommenterar Patrick Joyce.