Mats Green konstaterar att de nuvarande regeringspartierna i oppositionsställning "motsatte sig samfällt eller var för sig i stort sett samtliga" regelförenklingar för bostadsbyggande som Alliansen genomförde.

Nu vill Mats Green ha besked från bostadsminister Mehmet Kaplan (mp) på "vilket sätt, och inom vilka områden, kommer statsrådet att fortsätta arbetet med regelförenklingar inom bostadspolitiken?"
 
Niklas Wykman (m), färsk riksdagsledamot och den förra finansministern Anders Borgs adept, intresserar sig för det nya ekonomiska läget med minusränta och försvagad krona. Han ifrågasätter att finansminister Magdalena Anderssons tes om att "räntesituation som nu råder skulle kunna gynna till exempel investeringar i bostäder" eftersom "bostadsinvesteringar är mycket långsiktiga".
 
Niklas Wykman anser liksom Mats Green att det "hämmande faktorerna för ökat bostadsutbud finnas i plan- och byggprocessen, snarare än i finansieringen" och politiska hinder som "när Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu vill stoppa byggnationen av hyres- och studentlägenheter i Stockholm".
 
Niklas Wykman vill ha besked från Magdalena Andersson om hon har "för avsikt att verka för att staten gör investeringar i bostäder" och i så fall hur det "enligt finansministern ska finansieras?"