Det var i mitten av juni som socialutskottet kom med ett tillkännagivande till regeringen att ta fram ett nytt förslag på ANDTS-strategi. Bland annat skulle regeringen lyfta in skademinimeringsperspektivet, det vill säga att hälsoriskerna skiljer sig för olika nikotinprodukter.

– Det har inte hänt så mycket sedan dess och det är lite av ett problem. Propositionen har blivit avslagen med ett starkt tillkännagivande att de skulle återkomma med en ny och förbättrad ANDTS-strategi. Men verkar inte ha några planer för det. Propositionen står inte med på någon lista.  Socialminister Lena Hallengren, rycker på axlarna, det är nonchalant och ganska upprörande, säger M-ledamoten Johan Hultberg, och lägger till:

– Det är anmärkningsvärt ur ett demokratiperspektiv att hon tar så lättvindigt på riksdagens beslut.

Dock räknar Johan Hultberg med att det kommer en proposition på den särskilda utredningen om nikotinprodukter Hårdare regler för nya nikotinprodukter, vars tid för remisser nu är över. Propositionen bereds nu på Regeringskansliet.

–  Den (propositionen) borde komma ut under riksdagsåret.

Remissinsatserna kan indelas i två läger. Myndigheter och organisationer som jobbar för folkhälsan, skriver under på att möjligheterna att marknadsföra nikotinprodukter ska minska. Representanter för nikotinindustrin vill lyfta in skademinimeringsperspektivet.

Vad ska stå i propositionen för att Moderaterna ska bli nöjda?
 – Då behöver man ha utgångspunkten att det är en väldigt stor skillnad på olika tobaks- och nikotinprodukter. Vi ska fundera över remissinstansernas svar och har inte tagit ställning till enskildheter.  Det fanns förslag som om jag var verkligen skeptisk till, som smakförbud för e-cigaretter. Det är inte motiverat. Det är bättre att folk röker e-cigaretter än traditionella tobaksprodukter. Det vore olyckligt om regeringen reglerade den typen av produkter.

Johan Hultberg har deltagit i Moderaternas partistämma, där det också fattades beslut inom ANDTS-området.

–  På stämman har vi fattat beslut om att vi ska verka för att modernisera alkohollagstiftningen så att det ska bli möjligt att sälja alkohol på take aways och serviceställen, och att det ska bli lättare att få serveringstillstånd, utan att man ska laga en massa mat. Man ska kunna ha en vinbar utan ett storkök, det är viktigt för restaurangbranschens utveckling.