Andreas Norlén (m) opponerar sig mot att Socialdemokraternas gruppledare Tomas Eneroth har kallat tillkännagivandet att riksdagen röstat igenom beslut om att bevara vårdvalet och återstarta utredningen av arbetsförmedlingen för "en viljeyttring från riksdagens sida” i SVTs rapport.
 
Andreas Norlén skriver i sin interpellation att "också andra ledande socialdemokrater har använt formuleringar om att tillkännagivanden bara är ’viljeyttringar’ från riksdagens sida".
 
Andreas Norlén tycker han har regelverket på sin sida skriver att det "råder alltså ingen som helst tvekan om att alla partier i riksdagen sedan länge anser att utgångspunkten är att regeringen ska tillgodose riksdagens tillkännagivanden".
 
Nu vill han ha besked från Stefan Löfven om regeringen tänker följa konstitutionella praxis, se till att tillkännagivande från riksdagen påbörjas "så snart som möjligt" och vilka åtgärder statsministern kommer "att vidta för att säkerställa att inte enskilda statsråd förhalar eller på annat sätt obstruerar tillgodoseendet av riksdagens tillkännagivanden"?