Det handlar om utbyggnaden av tvärbanan till Kista som enligt Erik Ottoson (m) nu riskerar att försenas.
 
Han tar upp frågan i en interpellation ställd till bostadsminister Mehmet Kaplan (mp).
 
Tvärbanans utbyggnad hänger på att flera hangarer på flygplatsområdet måste flyttas innan spåren kan dras förbi flygplatsen, ”till en kostnad som flygplatsens ägare inte kan räkna hem med mindre än att man får besked om att flygplatsen ska få vara kvar”. Om flygplatsen ska läggas ner måste utbyggnaden ändå vänta till dess att hangarerna rivits, enligt Erik Ottoson.
 
Erik Ottoson undrar om Mehmet Kaplan ”tidigare varit medveten om de konsekvenser som nedläggningshotet mot Bromma flygplats har fått för utbyggnaden av Tvärbanan till Kista” och om han tänker göra något för att tvärbanan byggs enligt plan.