Politikutvecklingsgruppen har tagit fram fem förslag som syftar till att stärka läraryrket och öka kvaliteten i lärarutbildningarna.
 
De är:
 
• Komplettera antagningen till lärarutbildning med ett lämplighetstest som intervju eller antagningsprov.
• Utveckla lärarutbildningen med ledarskap och digital kompetens.
• Tillåt fristående lärarutbildningar
• Lärarna ska av skolhuvudmännen få en individuell kompetensutvecklingsplan för att garantera regelbunden fortbildning. På sikt ska lärarna också krävas regelbunden fortbildning för att behålla sin legitimation.
• Skolverket ska vara en skolutvecklingsmyndighet med det permanenta uppdraget att utveckla samtliga ämnen i skolan i enlighet med Matematiklyftet.