Enligt regeringen kostar nämligen arbetsmarknadsutbildningar tre gånger mer än jämförbara utbildningar inom yrkesvux.
 
Därför ger regeringen nu Statskontoret uppdraget att jämföra och reda ut eventuella skillnader, vad gäller kostnader och effekter, mellan de två utbildningsinsatserna och dessutom analysera orsakerna.
– Regeringen arbetar ständigt med att effektivisera insatserna mot utanförskap och arbetslöshet. Det är viktigt med rätt insats vid rätt tillfälle. För att ytterligare kunna förbättra matchningen på arbetsmarknaden är en fördjupad kostnadsjämförelse viktig att genomföra, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) i ett pressmeddelande.
 
Jämförelsen ska vara klar senast den 15 maj 2012. Till sin hjälp har Statskontoret både Arbetsförmedlingen och IFAU.
 
Ardalan Samimi