Public affairs-byrån Nordic Public Affairs, tappade i omsättning under räkenskapsåret 2020, men höll nivån på lönsamheten och vinstutdelningen till ägarna.

Nordic Public Affairs minskade omsättningen under 2020 med 20 procent till 17,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 2,2 procent till 5,8 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen ökade ed 7,2 procentenheter till 48 procent.

Personalstyrkan minskade i antal från 12 till 11 snittanställda. Personalkostnaden minskade med 17 procent till 9,0 miljoner kronor.

Ägarna tog ut 3 miljoner kronor av vinstmedlen.