Byrågruppen More Alliance minskade marginalen under 2019.

Omsättningen låg oförändrat på 169 miljoner kronor. Byråintäkten föll med 1 procent till uppskattningsvis 103 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 14 procent till 10 miljoner kronor och rörelsemarginalen minskade med 1,5 procentenheter till närmare 10 procent.
Antalet anställda minskade från 111 till 97 snittanställda. Personalkostnaden minskade med 6,1 procent till 72 miljoner kronor.