Produktionsbolaget som producerar innehåll till Sverigedemokraternas Youtube-kanal Riks fick minskade anslag under 2020. Samtidigt fick tidningen Samtiden fick oförändrade intäkter.

För 2020 redovisar SD produktionsbolag ADBO intäkter på 8,5 miljoner. Det är mer än en halvering jämfört med 2019 då intäkterna stannade på 19,7 miljoner kronor. Då ska sägas att år 2019 hölls EU-parlamentsval som SD investerade. ADBO hade tre snittanställda under 2020 till den blygsamma lönekostnaden 595 000 (421 000) kronor. En större del av personalstyrkan är dock anställd direkt av partiet.

Bolaget Samtid & Framtid ger ut SDs nättidning Samtiden. Tidningen, som drivs av chefredaktören Dick Erixon fick in oförändrade 880 000 kronor.  Av detta gick 863 941 till personalkostnader.