Förslagen presenterades av partiledare Annie Lööf som nämnde följade slogan två gånger:
– Vi inför grön skatteväxling. Regeringen inför röd skattehöjning. 
 
Förslagen är följande:
 
* Enmansföretag ska slippa betala arbetsgivaravgift på löner upp till 180 000 kronor, 15 000 kronor per månad, kronor i två år efter att den första nya medarbetaren har anställts.  Kostnad 2,6 miljarder kronor.
* Brytpunkten för den statliga inkomstskatten höjs med 500 kronor. Kostnad 1,3 miljarder kronor.
* Höj taket för investeraravdraget till 3 miljoner kronor, pris 250 miljoner kronor.
Kostnaden för förslagen, runt 4 miljarder kronor, ska finansieras så här:
* Kemikalieskatt på 3,5 miljarder kronor.
* Fortsatt utfasning av skatteundantaget för fossila bränslen i gruvnäringen 320 miljoner kronor.
* Miljöskatt på förbränning av sopor: 220 miljoner.
* Ta bort skatteundantag på Kreosot: 120 miljoner.