Det är myndigheten Trafikanalys som har lagt märke till att färre supermiljöbilar når andrahandsmarknaden än vad staten subventionerar.
 
”Många bilar avregistreras nämligen och förs utomlands efter att stöden för bilen upphört, till länder där andra subventionsmodeller för miljöbilar, större efterfrågan, etc, gör försäljning mer lönsam. Det händer dessutom att bilar som berättigar pengar genom supermiljöbilspremien avregistreras och förs utomlands utan att ha rullat en enda meter på svensk mark. Med andra ord bidrar staten med 40 000 kronor till bilar som omgående lämnar Sverige”, skriver Karin Svensson Smith i sin interpellation.
 
Hon konstaterar att ”nettoökningen av miljöbilar inom fordonsflottan blir därför betydligt mindre än vad satsningarna syftat till” och vill ha besked från sin partikollega, miljöminister Karolina Skog, om hon avser att ”vidta åtgärder för att svenska miljöbilsstöd i en mer betydande grad än idag ska bidra till att antalet miljöbilar i svenska fordonsflottan ökar?”