Regeringen tänker införa EU-direktiv som innebär att biodrivmedel, som etanol, inte får vara billigare än fossila. Regeringen borde ta strid mot detta och försvara den svenska etanol-framställningen, tycker Svante Axelsson och Gustav Melin. De skriver:
 
"Därför är det ofattbart att regeringen nu fullföljer sveket mot etanolen genom att föreslå en straffskatt, som sannolikt blir dödsstöten för etanolbränslet E85. I stället för att ta en öppen fight med EU-kommissionen om ett orimligt regelverk, som innebär att principen om att förorenaren ska betala helt kortsluts, böjer man sig för kommissionens diktat och riskerar därmed hela den svenska politiken att ställa om marknaden genom att bestraffa det som ska bort, de fossila drivmedlen."
 
Svante Axelsson och Gustav Melin efterlyser en stabil politik för biobränslen. Alliansregeringen får heller inget toppbetyg:
 
"Alliansregeringen, med dåvarande miljöminister Andreas Carlgren, drog undan mattan för etanolbilarna när man tog bort det reducerade förmånsvärdet för dem, men behöll det för biogasbilar, hybrider, snåla dieslar och elbilar."