Detta efter att Katrin Zytomierska och Clean Eating har publicerat inlägg med reklam för företagets produkter, utan att dessa var reklammarkerade, som Konsumentombudsmannen (KO) såg det. KO vände sig till Patent- och marknadensdomstolen för får utdömt vite, 250 000 till Katrin Zytomierska som privatperson och 1 miljon kronor för hennes företag Clean Eating.