Lönsamheten på pr-byrån Wenderfalck minskade under 2019 men omsättningen ökade.

Omsättningen ökade med 7 procent till 42 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med uppskattningsvis 6 procent till runt 32 miljoner kronor. Personalkostnaderna ökade med 11 procent till 23 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade med 28 procent till 2,9 miljoner kronor. Rörelsemarginalen räknad på intäkt minskade med runt 4 procentenheter till drygt 9 procent.

Antalet anställda låg oförändrat på 32 snittanställda.

(Dagens Opinion skrev i en tidigare version att Wenderfalck delade ut 2,4 miljoner i vinst till ägarna, men den utdelningen ägde rum 2019. red.)