I januari stängde Swebbtv ner av Youtube för regelbrott vad gäller hatretorik och rapportering om corona. Men det senaste räkenskapsåret (brutet september) bjöd på framgångar för affärsidén att dra in donationer.

Swebbtv lever på donationer och posten ”övriga rörelseintäkter” ökade från 1,8 till 3,2 miljoner kronor. Personalkostnaden ökade från 0 till 564 000 kronor.   I dag jobbar två personer på heltid i bolaget, enligt årsredovisningen. Bolaget omsatte totalt 3,6(2,2) miljoner kronor.
Rörelseresultatet minskade från 1,6 miljoner till 343 000 kronor.

Den ansamlade vinsten ligger på 473 000 kronor.