Kommunikationsbyrån Paues Åberg minskade visserligen omsättningen under räkenskapsåret 2020, men vinsten hölls upp och det blev miljonutdelning till ägarna.

Omsättningen minskade med 13 procent till 28,5 miljoner kronor.  Personalkostnaden kapades med 11 procent till 19,3 miljoner. Detta efter att personalstyrkan minskade från 23 till 20 snittanställda. Rörelseresultatet landade på 4,1 miljoner kronor, en minskning med 2,2 procent. Rörelsemarginalen ökade med 5,2 procentenheter till 35 procent.
Ägarna tog ut 6 miljoner kronor av vinstmedlen.