Kommunerna gjorde ett resultat på 10,6 miljarder kronor, vilket innebär samma nivå som 2013, rensat för engångsposter. Dock gick 59 av 290 kommuner med underskott. Kommunalskatten höjdes med 4 öre i snitt.

Landstingen vände ett sammanlagt resultat på -1,8 miljarder 2013 till ett överskott på 3,3 miljarder 2014. Vart tredje landsting går dock back. Landstingsskatten höjdes med i snitt med 9 öre.

SKLs ordförande Anders Knape tycker att utvecklingen för kostnaderna för sjukvården är "bekymmersam". De ökade kostnaderna beror på att nya behandlingsmetoder ökar efterfrågan, uppger Anders Knape, på SKLs hemsida.