Regeringen har presenterar hur förstärkningen av landsbygdsprogrammet ska fördelas.

Totalt lägger regeringen 417 miljoner kronor på förstärkningen.

* 140 miljoner ska gå till investeringsstöd till ”markavvattning”, läs täckdikning, av åkermark. * 68 miljoner lägger regeringen på investeringsstöd för energi och klimat.
* 52 miljoner går till att motverka ökningen av vildsvin.
* 50 miljoner lägger regeringen på att utveckla Lantbrukets dataplattform.
* 45 miljoner går till landsbygdsutveckling.
* 30 miljoner till investeringsstöd till besöksnäringen.

Ökningen av

Jordbruksverket öppna för ansökan av medel och utbetalning från ”sen” höst till 2025.