Inom Januariöverenskommelsen med C och L har regeringen tagit fram en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin.

Övergripande ska den svenska livsmedelsstrategin som omfatta hela livsmedelskedjan, ett arbete som sträcker sig till 2030. Nu har regeringen sjösatt den tredje handlingsplanen. Den består av följande:

* Länsstyrelsen i Jämtland ska driva ett ”nationellt centrum för mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion”, Eldrimner. 10 miljoner kronor anslås.

* 75 miljoner kronor till samordningsfunktionen för EKO, så att verksamheten ska fortsätta 2021-2023. EKO ska främja ”produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.”

* 20 miljoner kronor till förstärkning av ”vildsvinspaketet”, ska leda till att fler vildsvin skjuts och att ”mer vildsvinskött når marknaden”.

* 19 miljoner kronor per år 2021-2023 till ett ”förenklingspaket för ökad tillväxt i hela livsmedelskedjan”. Det ska bli lättare att ”starta, driva och utveckla företag i livsmedelskedjan”.
Sedan 16 miljoner kronor 2024-2025 och 11 miljoner per år från 2026.

* Tillväxtverket ska i ”samråd” med Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ”ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla för företag inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöpåverkande verksamhet”.

* Livsmedelsverket ska ”öka likvärdigheten i livsmedelskontrollen i hela landet”. I uppdraget ingår att ”förenkla och underlätta för företagen så att kontrollerna effektiviseras, företagens avgifter minskar och företagens tid och resurser sparas”.