Schibsteds nyhetsaggregator-sajt Omni ökade både omsättning och förlust under 2020.

Omsättningen ökade med 4,7 procent till 59,6 miljoner kronor. Men Omni går fortsatt  back och rörelseförlusten ökade från -2,8 till -4,9 miljoner kronor.
Antalet snittanställda låg fortsatt på 25 tjänster, men personalkostnaden ökade med 8,5 procent till 25,4 miljoner kronor.