Samtidigt som Google och Facebook tillsammans har knaprat åt sig uppskattningsvis 6 miljarder kronor i årliga intäkter, diskuteras mediestödet som aldrig förr i Sverige. I dag överlämnade medieutredningen sin utredning till kulturminister Alice Bah Kuhnke (mp).
 
Utredningen vill att det årliga presstödet ska ligga i nivå med partistödet, enligt Medieutredningen handlar det om runt 1 miljard kronor.
 
I dag ligger anslaget på runt en tiondel av Facebooks och Googles intäkter 567 miljoner kronor. Detta tycker utredningen ska höjas med 55 miljoner kronor från 2018 och ytterligare 55 till 2020 då mediestödet ska uppgå till 732 miljoner kronor.
 
Utöver det föreslås Myndigheten för press, radio och tv få ytterligare 3 miljoner kronor från 2018 för att ”härbärgera” mediestödsnämnden.
 
Mediestödsnämnden föreslås inrättas med syftet att pröva ansökningar om mediestöd och som ersätter som ersätter presstödsnämnden.
 
Majoriteten av nämndens ledamöter ska nomineras på personliga mandat av mediebranschen. Ordförande och vice ordförande i nämnden ska vara eller ha varit ordinarie domare.
 
Medieutredningen listar även kriterierna som ska gälla för massmedier som vill ha bidrag.
* det redaktionella innehållet ska utgöra minst 60 procent av hela innehållet.
* det exklusiva egenproducerade redaktionella innehållet ska utgöra minst 20 procent av hela innehållet.
* mediet ska vara allmänt tillgängligt och ”riktat till en svensk målgrupp, spritt under egen titel med ansvarig utgivare.
* mediet ska publiceras eller sändas minst 45 gånger per.
* mediet ska ha ”en god användarförankring”.
* ”Inre mångfald i betydelsen olika representationer och perspektiv” är grundkrav för stöd.
* Mediet ska präglas ”av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet”.
Stödet kan ges som produktionsstöd, distributionsstöd samt innovations- och utvecklingsstöd.