TNS Sifo har kopplat partiernas väljare till olika frågor om inställning till medier och reklam. Undersökningen visar på ganska små skillnader bland partiernas väljare vad gäller uppfattning om reklam.

Generellt går det att kategorisera partiernas väljare efter inställning till reklam i tre grupper:

* Negativa: Vänsterpartiet, Miljöpartiet
* Instrumentella: Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna
* Varumärke & image: Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna
 

Socialdemokrater och miljöpartister anser i högre grad än övriga väljare att reklam får dem att köpa onödiga produkter.
Miljöpartister, sverigedemokrater och vänsterpartister är de väljare som tycker reklam är mest störande. Centerpartister och Socialdemokrater anser den minst störande.

 

Vänsterpartister är mest benägna och sverigedemokrater minst benägna att fråga vänner vid köp av en ny produkt.

Färre än fem procent av de utfrågade kan tänka sig betala för innehållet på en nyhetssajt. Sverigedemokrater och Socialdemokrater är allra minst benägna att betala för nyheter på internet.

Sverigedemokraternas väljare anser mer än alla andra partiers att radio och tv är oviktigt. Sverigedemokraterna tycks allmänt anser medier mindre viktiga än övriga partiers väljare. Särskilt morgontidningar är sverigedemokraterna mindre intresserade av än övriga partiers väljare.
Miljöpartisterna sätter störst vikt vid medierna, särskilt internet, men med undantag av kvällstidningar som i stället är högst ansedda bland de forna rödgröna kollegorna socialdemokraterna.