Som ombud för mediefriheten får Mats Johansson möjlighet att utforma sitt eget uppdrag, som täcker Europarådets 47 stater.
– Dessa uppdrag är ju inte så specificerade. De blir vad man gör dem till. Fältet är oändligt. Det mördas 100 journalister per år. Även i Europa sitter journalister i fängelse.
Han ersätter på rekommendation från kontakter i brittiska Tory-partiet den avlidne förre brittiske medieministern Andrew McIntosh.
Grunduppdraget består i att rapportera om brister i lagstiftning, hot och övergrepp.
– Det gäller att sortera ut och prioritera några problem och bygga upp det nätverk som inte finns bland de 47 staterna i Europarådet.
Mats Johansson har någon form av prioritering klar.
– Det verkar naturligt att börja med Vitryssland, naturligtvis Ryssland där journalister far illa och Turkiet där journalister, författare och andra opinionsbildare sitter i fängelse.
Mats Johansson nämner särskilt juristen Muharrem Erbey som sitter i fängelse i Turkiet sedan december 2009 efter att ha hållit ett anförande i riksdagen.
 
Hur kommer uppdraget att påverka dina uppdrag i Riksdagen?
– Jag räknar med att avsätta en dag i veckan. Jag sitter utrikesutskottet och det ger utrymme för den här typen av uppdrag. Jag ska prata med några partikamrater och frånsäga mig 2–3 av mina uppdrag.
 
Vad tar du med dig från Sverige?
– 40 år av arbete för det fria ordet, i praktisk handling och som en del av min liberala övertygelse. Det fria ordet är en av hörstenarna i vår demokrati. Tummar man på det blir demokratin sämre. Här finns många spännande framtidsfrågor med avvägningar av integritet och frihet.
 
Regeringen här på hemmaplan, vill ju begränsa rätten till fri fotografering. Hur ser du på det?
– Jag har noterat ett förslag till det under min frånvaro, men inte hunnit läsa texten. Men utifrån det jag läst i tidningar, handlar det om att värna den personliga integriteten och jag kan inte tycka att det är en allmän rättighet att fotografera människor till exempel på toaletter. Men jag vill se hur det är formulerat innan jag uttalar mig.