En grupp mediechefer för tyngre medier skriver ett öppet brev till justitieminister Morgan Johansson med anledning av regeringens förslag om hemlig dataavläsning.

Det är Cilla Benkö, vd för SR, Hanna Stjärne, vd för SVT, Jeanette Gustafsdotter, avgående vd för TU – Medier i Sverige, Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter, Robert Aschberg, ordförande i Publicistklubben, Sofia Wadensjö Karén, vd för UR, Ulrika Hyllert, ordförande, för Journalistförbundet och Viveka Hansson, programdirektör för TV4 som har skrivit på uppropet.

Regeringens förslag innebär att polisen i hemlighet ska kunna gå in i datorer och mobiler och läsa data.

Mediecheferna ser emellertid ”stor risk för att reglerna, så som de är utformade, kommer att påverka källskyddet negativt”. Och de köper inte den delen i förslaget som som är tänkt att skydda journalistisk verksamhet och garantera källskydd, att det inte ska vara möjligt att läsa data i en dator, mobil eller på ett internetkonto som ”stadigvarande” används i där tystnadsplikt/källskydd gäller enligt yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

Mediecheferna anser att källor som tar kontakt med journalister inte kan avgöra om mejladresser används för ”stadigvarande” av journalisterna i deras yrkesroll.

Mediecheferna skriver:

”En källa som tar kontakt med en journalist gör det utifrån förutsättningen att journalisten som person ska skydda källan. Det är inte rimligt att källan ska göra en bedömning av till exempel huruvida den mailadress källan har till journalisten är kopplad till ett konto som ’stadigvarande’ används av journalisten i dennes yrkesutövning. Journalister använder dessutom ibland tillfälliga telefoner och mailadresser just i syfte att skydda källan. Så som förslaget ser ut riskerar dessa telefoner och mailkonton att bli föremål för hemlig dataavläsning, vilket vore väldigt olyckligt”.