Under augusti ökade mediebyråernas köp av reklamutrymme jämfört med motsvarande period 2019.
Men hittills i år har var femte krona försvunnit.

Under augusti ökade mediebyråernas köp med 1,5 procent till 990 miljoner kronor.

Tv ökade med 13 procent och är fortsatt störst med 396 miljoner kronor.
Tvåa är online-annonser (display), som minskade med 0,8 procent till 153 miljoner kronor.
Trea kommer utomhusreklam, som minskade med 23 procent till 71 miljoner kronor.

Mest ökade radio med 37 procent till 53 miljoner kronor och online video med 34 procent till 98 miljoner kronor.

Hittills i år, januari-augusti, har mediebyråernas köp minskat med 21 procent till 7,5 miljarder kronor.  Bio har minskat med 70 procent och kvällspress med 51 procent.

Alla slags medier tappar men minst tappar sociala medier (-6,0 procent) och online video (-8,1)