Byrån nådde under 2010 en omsättning på 3,2 miljoner kronor. Det kan jämföras med 6,5 miljoner kronor under 2009 och 10,2 miljoner kronor 2008. I sitt bokslut skriver byrån att tappet beror på att medarbetare har slutat och tagit kunder med sig under året. Byrån gjorde under 2010 en rörelseförlust på -250 000 kronor, jämfört med en vinst på 617 000 kronor för 2009.

Ägarna går in med koncernbidrag på drygt 190 000 kronor i byrån.
Antalet snittanställda minskade från 6 till 5 medarbetare.