Det politiska partiet Medborgerlig Samling döms för upphovsrättsintrång vid Stockholms Tingsrätt.

Det är Anders Königsson, grundare av det nedlagda partiet Borgerlig Framtid, som har stämt och vunnit över Medborgerlig Samling. När Anders Königsson petades ur partiet 2016 kopierade den hemsida som Anders Königsson hade byggt för Borgerlig Framtid. Den kopierades ytterligare en gång till Medborgerlig Samling. På hemsidan fanns Anders Königssons bilder. Agerandet strider mot upphovsrätten, enligt tingsrätten och Medborgerlig Samling ska nu betala  22 000 kronor till Anders Königsson plus rättegångskostnader à 3 593.

”Vi har haft en civilrättslig tvist med Anders Königsson angående ett förhållandevis begränsat belopp för nyttjande av bilder, där vi har haft olika uppfattning. Nu har domstolen sagt sitt. Mer dramatiskt än så är det inte”, smsar Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sadé.

Anders Königsson driver numera lobbyorganisationen Din Trygghet.