Hur går valrörelsen hittills?
– Det är härligt, kul att vara i gång. Det är väldigt peppande att se att stödet också kommer, vi har haft uppgång. Jag möter ett parti som är oerhört fokuserat på att det är valdagen som gäller. Inget är klart före den 11 september och när människor har röstat.  Vi går taggade in i valrörelsen, säger Märta Stenevi.

Hur tycker du att de andra partierna agerar?
– Jag kan konstatera att vi har en mycket märklig konstellation på högersidan där Liberalerna går in i ett samarbete som jag inte ser att man kan kalla sig liberal i. Vi har en debatt där klimatfrågan enbart har kommit att handla om kärnkraft, vilket i bästa fall är en mycket liten del i svaret på klimatfrågan. Jag tänker att det beror på att man helt enkelt inte har någon klimatpolitik i det tänkta blåbruna regeringsalternativet.

Vilken är er valvinnare?
– Klimatfrågan är vi ensamma om att fortsätta hålla på agendan. Det är en enormt central uppgift för oss att driva. Backar vi ur finns ingen som driver klimatfrågan. Den påverka alla andra politikområden, hur vi kan investera i vår välfärd eller i att öka jämlikheten. Klimatfrågan är helt central i samhällsbygget.

Vad är era ingångar i en kommande regeringsbildning?
– Det måste till en förhandling om en regering som sänker utsläppen snabbt. Det kommer inte Ulf Kristerssons gäng att göra. Tvärtom får vi där se en klimatpolitik som i bästa fall avstannar, men troligen backar. Då måste de partier som inte vill se den utvecklingen sätta sig ner och påbörja en förhandling. Vår ingång kommer framförallt att vara att utsläppen måste minska och det fort.

Kommer ni att kräva ministerposter för att släppa fram en rödgrön regering?
– Vi kommer att kräva maximalt inflytande för våra mandat och det gör vi bäst i regering. Men just nu är vårt fokus vilken politik som kan bedrivas efter valet och hur kan den bidra till att vi sänker utsläppen, stärker välfärden och ökar jämlikheten. Då ingångarna kommer vi att ha i en förhandling. Hur det kommer att se ut, tar vi då.

Synkroniserar du dig med andra partiledarna i det rödgröna blocket?
– Vi har en god relation och jag tycker att det är väldigt roligt att träffa både Magdalena, Annie och Nooshi, men vi går till val som eget parti och det gör de andra partierna också, säger Märta Stenevi och utvecklar:

– Vi har goda förutsättningar och det är mycket vi har en gemensam syn på, men där vi kanske har olika lösningar. Det finns också frågor där framförallt centern och vänstern står långt ifrån varandra. De behöver naturligtvis lösas ut, men det gör man runt ett förhandlingsbord och inte i tv-debatter.

Vad är det för skillnad på er och Centerpartiets energipolitik?
– Den största skillnaden är synen på skogen och hur vi ska kunna värna den biologiska mångfalden, samtidigt som vi möter klimathotet. De får inte ställa emot varandra. Vi har både en klimat- och art-kris. Här har vi olika syn på hur vi ska bruka skog på ett bra sätt. Det finns stora skillnader i vilka skogar som ska skyddas.

Om man som väljare vill lägga ner kärnkraften, vilket parti ska man rösta på då idag?
– Vi vill inte lägga ner kärnkraften i morgon. Vi ser inte att det är möjligt. Vi ställer oss bakom energiöverenskommelsen om att avveckla den till 2040. Det står vi fast vid. Det kräver att vi parallellt bygger ut den förnybara energin. Där är det ett stort bekymmer att blåbruna partier stoppar vindkraften i egentligen alla kommuner. Jag tror att Moderaterna har stoppat någonstans runt 70 twh vindkraft, då ska man veta att Ringhalsreaktorerna (nedlagda), producerade 15 twh. Moderaterna har stoppat fyra gånger mer elproduktion än som lades ned.

Hur tänker ni kring att bygga små modulära kärnkraftverk?
– Det är inte svaret på hur vi ska klara klimatkrisen. Tekniken finns inte och i bästa fall skulle en sådan lösning vara på plats om något decennium. Nu har ju Vattenfall dragit i gång en studie på tekniken och det blir intressant att följa vad de kommer fram till. Att man intresserar sig för det, beror ju på att elpriserna är så höga nu. Det är bara med så höga energipriser som en sådan investering blir lönsam. Vi vill sänka elpriserna och det så fort som möjligt, så botten i förstudien kanske går ur innan den bli klar, säger Märta Stenevi och lägger till:

–   När förstudien är klar, ska vi så klart ta ställning till den. Vi ska inte ha tankeförbud utan ta ställning till det som ligger på bordet. Men man ska aldrig glömma de säkerhetspolitiska och miljömässiga aspekterna av kärnkraft. De måste alltid vägas in. Vi kan inte ha ett system där det läcker ut radioaktivt avfall i vårt grundvatten. Det är tveksamt att gräva upp tiotusentals ton koppar för att gräva ner det igen i ett slutförvar.

Vänsterpartiet har ju förslag för att få ner elpriserna, bland annat att sluta exportera el och på så sätt få ner elpriserna, hur ser du på det?
– Vi ser inte att vägen med differentierade priser är framkomlig. Och vi ser ett jättebehov av att vi har en europeisk elmarknad där vi kan ha en solidaritet mellan länderna även i energifrågor. Det vi behöver göra är att kraftigt bygga ut den förnybara energin, men också börja titta på energieffektiviseringar och hur våra kraftnät kan bli bättre på att hantera en energiproduktion som svänger lite mer än vad den gör med kärnkraft.

Annika Strandhäll är numera klimatminister. Hur tycker du att det har gått?
– Jag kan väl säga så här, jag saknar Per Bolund (tidigare klimatminister, MP). Så kan vi stanna där.