I en interpellation ställd till Alice Bah Kuhnke (mp) tar Maria Abrahamsson upp den kritik som riktats mot dagens valsedelsystem, som innebär att väljarna måste plocka valsedlar ”inför öppen ridå”, något som alltså teoretiskt kan röja valhemligheten.
 
I förra veckan ska demokratiministern själv ha sagt sig vilja ändra på systemet under en utfrågning på Kulturhuset i Stockholm. Det tar nu Maria Abrahamsson fasta på och ställer frågan vad regeringen vill ”göra för att det svenska valsedelsystemet ska nå upp till godtagbara krav på bevarad valhemlighet i valet 2018?”.
 
”Att döma av statsrådets svar på Kulturhuset är vi överens om att kritiken mot den svenska valhemligheten är befogad och att det är demokratiskt tveksamt med ett system där väljarna i närvaro av andra tvingas plocka på sig alla partiers valsedlar för att inte avslöja på vilket parti man lägger sin röst. Dessutom innebär det ju en kapital- och miljöförstöring av stora mått att, som vid senaste valet, trycka upp och distribuera långt över 600 miljoner valsedlar, varav bara någon futtig procent kommer till användning”, skriver Maria Abrahamsson i interpellationen som lämnades in i dag.