Chang Frick och Ilan Sadé driver tillsammans förlaget som ger ut Nyheter Idag.

Där minskade omsättningen från 4,2 till 3,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 44 000 till 214 000 kronor. Bolaget hade fem snittanställda som delade på 2,5 (2,6) miljoner kronor i personalkostnader.

Chang Frick och Ilan Sadé driver även bolaget Svensk Kärnkraft som förmedlar kärnkraftsel till konsumenter. Bolaget ökade omsättningen från 1,3 till 17,9 miljoner kronor. Då låg de övriga externa kostnaderna på 17,4 miljoner kronor och personalkostnaderna för de två anställda på 937 000 kronor. Med hjälp av ett tillägg för ”aktiverat arbete för egen räkning” på 786 000 kronor lyckades bolaget ändå redovisa en rörelsevinst på 153 000 kronor, jämfört med en förlust på -298 000 kronor föregående år.