Svenska företag som iZettle, Truecaller, Fyndiq och Tictail lanserar idag ett svenskt startupmanifest för att ge politikerna konkreta förslag på hur de kan underlätta för svenska stratups.

Nedan följer ett uttdrag från manifestet. Dessa fem punkter anser författarna vara viktigast:
 

 • " Möjliggör ersättning i form av personaloptioner. Idag har svenska startups svårt att konkurrera om de bästa talangerna för att bli internationella marknadsledare. Otydlig och föråldrad lagstiftning samt mycket höga skatter sätter stopp för detta. Även om det är attraktivt av andra skäl att arbeta Sverige, blir ersättningen för låg.
 
 • Underlätta kapitalanskaffning för startups i de tidigaste faserna. Detta måste ske på en rad olika sätt, bland annat genom ökat kapitalinflöde genom att dra lärdom av de mycket framgångsrika brittiska SEIS/EIS-reglerna, minska entreprenörskapital som ligger i träda och istället se till att det aktivt investeras i nya bolag utan skattesmällar, ta bort dubbelbeskattningen av utländska investmentbolag samt styra om det statliga riskkapital som fokuseras på regionalpolitik och stöttande av mogna företag till sådd- och startupfinansiering av tillväxtföretag.
   
 • Stoppa straffskatten. Sverige är det enda land i världen som har en straffskatt på entreprenörer, de s k ”fåmansbolagsreglerna”. Det avspeglas i vår samlade bolagsstruktur där 96,4 procent av företagen är enmans- eller fåmansbolag som har mycket svårt att växa. Förenkling av fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) är därför ett måste.
   
 • Underlätta kompetensinvandring. Det behöver bli lättare för svenska företag att rekrytera utländsk kompetens. Väntetider på många månader, ibland upp till ett år, för att få arbetstillstånd är inte försvarbart, inte heller att tvingas anlita dyra konsulter för att få förtur in till myndigheten. Det behövs smidiga lösningar, anpassade efter företagens behov att snabbt kunna rekrytera.
   
 • Skapa en fungerande hyresmarknad. Ett av de största hindren för att rekrytera nyckelmedarbetare är svårigheten att få tag i hyresbostäder. Ett mer flexibelt tänkande behövs för att få en fungerande hyresmarknad."
 
Dessa är företagsgrundarna som författat det Svenska Startupmanifestet
Alan Mamedi, Truecaller
Alexandra Bylund, Newshubby
Andreas Ehn, Approach
Annika Lidne, Dramatify
Carl Waldekranz, Tictail
Dinesh Nayar, Fyndiq
Adiba Barney, SVForum
Douglas Roos, Nyheter24-Gruppen
Jacob De Geer, iZettle
Jessica Stark, SUP46
Martin Källström, Narrative
Nami Zarringhalam, Truecaller