Därmed hamnade intäkterna på 147 000 kronor. Det framgår av bokslutet i bolaget bakom Makthavare, Inre Kabinettet. Bokslutet, påskrivet av alla utom Anne Brynolf, visar att Inre Kabinettet vad gäller resultat är att likna vid vaxkabinettet. En vinst före skatt på 23 000 kronor blev 2010 en förlust på -2 400 kronor. Styrelsen avhöll sig från att göra någon vinstutdelning.
Makthavare drivs i samarbete med tidningen Fokus.