Daniel Sestrajcic, ordförande för Vänsterpartiet i Malmö, är upprörd.
 
– Sedan 2010 har vi regerat staden i majoritet, tagit fram bra budgetar, men fått ge och ta. I det senaste valet gick vi fram två mandat och stärkte den rödgröna majoriteten trots att Socialdemokraterna backade. Vi har varit överens om att bygga en stad på Malmökommissionens principer att bygga en hållbar stad där alla har rätt till välfärd efter behov. Så vi blev väldigt upprörda när Miljöpartiet och Socialdemokraterna stänger oss ute, säger han.
Konflikten gäller 100 miljoner kronor som skulle gå till att kompensera för pris- och löneökningar inom välfärden. Den skulle kräva en skattehöjning, som
Miljöpartiet och Socialdemokraterna säger nej till. Vi Vänsterpartiet var kvar i samarbetet måste de acceptera detta.
– Det bryter mot vår överenskommelse. Och det är en helt orimlig politik. Det skulle motsvara 250-300 anställda. Vi behöver satsa och vårt förslag är skattehöjningar. Men det lyssnar de inte på.
Ni har samarbetat så länge, vad har hänt nu?
– Jag har uppfattat det som att deras bild är att välfärden kostar för mycket. De är paniskt rädda för att höja skatten. Men Lund, som har en annan klasstruktur, höjer skatten med 25 öre och får högre skatt än i Malmö. Här går barnskötarna på knä och vi har fritidsgrupper med 70 barn och ett snitt på 51 jämfört med rikssnittet på 41. 24 miljoner som skulle användas till att minska barngrupperna vill de lägga på att fylla hål. Nämndernas äskande, vill de nolla. Vi kan inte stillasittande se på och föreslår därför att vi avvisar deras ultimatum.
Klockan 18.30 i kväll håller Vänsterpartiet i Malmö styrelsemöte om saken. Daniel Sestrajcic är "ganska säker" på att medlemmarna accepterar styrelsen förslag att säga nej till utimatumet, vilket leder till att partiet sannolikt går i opposition. Den senaste veckan har inte Vänsterpartiet förhandlat med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och har inte heller sett deras budgetförslag. 
– Medlemmarna jag har varit i kontakt med ha varit bestämda med att golvet i förhandlingarna är inga nedskärningar.
Regeringsskiftet och bytet av socialdemokraternas ordförande i Malmö från Ilmar Reepalus till Katrin Stjernfeldt Jammeh kan ha påverkat.
– De kan oroa sig för genomslagen vi har haft i den nationella budgeten och hur vi går fram i Malmö. Det kan också bero på att det inte har koll på verkligheten eller har kapitulerat inför den och tycker att verksamheten måste bli sämre innan den blir bättre. Det är en fördömd väg. Ilmar var mer erfaren och vågade ta ut svängarna.
Hur blir maktbalansen om ni tvingas bort?
– De sätter sig i en väldigt svag minoritet som ändå kommer att kunna regera. Ska de fällas måste alla partier vara eniga. Men de kommer att få en stenhård vänsteropposition och de får många besvikna väljare. Nu får de förklara varför de sviker sina väljare som röstade för ökad välfärd och inte är emot att höja skatten, säger Daniel Sestrajcic.
 
Artikeln har korrigerats efter den första publiceringen. Det framstod som om Vänsterpartiet lämnade ett samarbete, men partiet anser sig utestängt.