Idag, klockan 10, hade Magdalena Andersson tid för rapport till talmannen Andreas Norlén (s). Mötet har skett via telefon.

Nu förlänger talmannen Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag. Fredagen den 19 november ska nästa rapport komma och senast måndag den 22 november klockan 13.00 ska Magdalena Andersson slutrapportera sitt uppdrag till talmannen.

Samma dag kan talmannen föreslå Magdalena Andersson till statsminister. Omröstningen i riksdagen är tänkte att äga rum onsdag den 24 november klockan 09.00.