Förslaget kommer från partiets arbetsgrupp, som leds av Elisabeth Svantesson.
 
Enligt förslaget ska huvudregeln vara att alla flyktingar får tillfälliga uppehållstillstånd i tre år. Tillståndet ska dock kunna utökas men också bli permanent om den asylsökande etablerar sig på arbetsmarknaden. Syftet är att förbättra integrationen.
 
Tidigare har även Kristdemokraterna och Folkpartiet presenterat liknande idéer.
 
Förslaget presenterades av Elisabeth Svantesson och partiledare Anna Kinberg Batra på en pressträff på fredagsförmiddagen.
 
Där lade de också fram flera andra förslag från arbetsgruppen för integration och migration, till exempel att bosättningsansvaret ska tas över av länsstyrelserna snarare än Arbetsförmedlingen och att SFI ska förbättras.
 
En utmaning på området är att många flyktingar har för låg utbildning. Där tycker Moderaterna att det finns anledning att se över om det inte ska finnas en utbildningsplikt, där personer som kommer till Sverige ska ha en skyldighet att utbilda sig och göra sig ”anställningsbar”.
 
Moderaterna vill också göra det lättare för nyanlända att få jobb genom att utveckla lärlingssystemet men också matchningsanställningar.
 
– Vi vill se fler vägar in på arbetsmarknaden för den som kommer till Sverige, säger Anna Kinberg Batra.
 
Anna Kinberg Batra inledde pressträffen med att betona att Moderaterna ser positivt på invandring och att asylrätten ska bevaras, men att asylmottagandet behöver förbättras.