Moderaterna anser i ett utskick att ”Sverige har blivit en buffé för utländska stöldligor där man utan större risk kan plocka på sig egendom som bilar, bildelar, båtmotorer och andra föremål” och ”sedan föra ut dem ur landet”.

Moderaterna lägger ett tiopunktsprogram som ska komma till rätta med detta:

* minimistraffet för grov stöld fördubblas till lägst ett års fängelse.

* gränsen för obligatorisk häktning sänks till att gälla för alla brott med minst ett års straff.

* mängdrabatt för straff tas bort och ersätts av ett nytt system där straffvärdet för de tre grövsta brotten räknas fullt ut.

* utländska medborgare ska i ”högre utsträckning” utvisas och ska även omfatta EU-medborgare som ”vanemässigt kommer till Sverige för att begå brott”, Moderaterna ska ”initiera en översyn”.

* fler utländska medborgare ska tvingas att avtjäna sina fängelsestraff i sina hemländer, Kriminalvården får i uppdrag att ordna detta.

* Ökade möjligheter för polisen att publicera bilder på misstänkta gärningsmän.

* Polisen ska få ”bättre möjligheter att själva avgöra när övervakningsbilder på misstänkta gärningsmän ska kunna publiceras”. kravet på att det endast får ske för brott som kommer leda till fängelsestraff om minst sex månader tas bort.

* Tullverket får i uppdrag att ”göra stickprovskontroller för att upptäcka stöldgods”.

* utförsel av stöldgods från Sverige blir ett nytt ”särskilt brott”.

* Tullverkets strategiska underrättelsearbete ska stärkas.

* Fler tulltjänstemän ska kunna bära skjutvapen.