– Programmet innehåller en del konstruktiva förslag men det bleknar när man stället det i relation för hela budgetens innehåll för näringspolitiken. Man måste se till helheten, säger Lars Hjälmered, Moderaternas näringspolitiska talesperson.
 
Han nämner ett exempel:
– Regeringen satsar 30 miljoner kronor på Visit Sweden och höjer samtidigt skatten i besöksnäringen med 1,5 miljarder kronor.  Regeringen satsar miljoner men höjer samtidigt skatten som vi ser slår tydligt mot jobb och företag.
Lars Hjälmered nämner borttagningen av sänkta arbetsgivaravgifter för unga, minskade avdrag för Rot och Rut som exempel.
– Regeringen vill stärka konkurrenskraften och hänvisar till World Economic Forum, där Sverige har legat i topp men halkat ner. I en särskild rapport om Sverige pekas tre problem för Sverige ut, för höga skatter, ett förlegat skattesystem och en arbetsmarknad som inte är tillräckligt flexibel. Regeringens politik går tvärt emot World Economic Forums rekommendationer.
Moderaterna har inte räknat ut något exakt belopp för hur mycket regeringens förslag skulle kosta företagen.
– Vi räknar med att skattehöjningarna ligger 70-80 gånger högre än pengarna de lade på bordet i dag, säger, säger Lars Hjälmered.
Regeringen presenterade i dag ett näringspolitiskt paket med investeringar på 226 miljoner redan i år på export- och handelsfrämjande, marknadsföring av Sverige som turistmål, mer pengar till Almi, ett innovationsråd och ett samverkansprogram mellan näringsliv och akademi.