Totalt 6 261 personer donerade till Moderaterna under valåret 2014, vilket är knappt 2 000 fler än året innan.
 
De privata bidragen uppgick till sammanlagt 4,3 miljoner kronor, jämfört med 1,8 miljoner kronor 2013, och enligt partiet översteg ingen 22 200 kronor, som är gränsen för när bidragsgivarna ska redovisas.
 
Det visar partiets intäktsanalys för 2014.
 
Där noteras också att de totala intäkterna för 2014 landade på 203,7 miljoner kronor. Jämfört med 2013 är det en ökning med 20 procent.
 
Större delen av dessa pengar kom från statliga anslag, som står för två tredjedelar av Moderaternas totala omsättning. Förra året fick Moderaterna 135,8 miljoner kronor i statligt bidrag, varav 80,7 miljoner i form av ett partigruppsstöd och 42,5 miljoner som partistöd. Det är en ökning med knappt tio procent.
 
Medlemsavgifterna uppgick till 4,6 miljoner kronor, något mindre än 2013 år då avgifterna gav partiet 4,9 miljoner kronor.
 
Den lokala och regionala organisationen bidrog med totalt 33 miljoner kronor, pengar som täcker kostnader för bland annat utbildningar och gemensamma kostnader för valkampanjen.
 
UPPDATERING: Moderaterna tar inte emot anonyma bidrag, som det tidigare hävdades i artikeln.