Bonniers affärstidning Dagens Industri  visade uppåtgående kurvor under 2019.

Omsättningen ökade med 3,8 procent till 765 miljoner kronor. Detta trots ett annonstapp på 4,0 procent för print och 2,0 procent för digitala annonser. Detta kompenserades av en ökad prenumerationsförsäljning och ökad försäljning av annonser i tv och native-annonser.
Rörelseresultatet ökade med 111 procent till 112 miljoner kronor vilket ökade rörelsemarginalen med 7,4 procentenheter till 15 procent.
Personalstyrkan minskade från 87 till 85 snittanställda. Personalkostnaden ökade med 0,9 procent till 101 miljoner kronor.