– Jag tror inte att det betyder något. Carl avgick ur Lundin Oils styrelse när han tillträdde som utrikesminister, säger Pär Henriksson, moderaternas kommunikationschef.
Hur påverkas väljarna när Carl Bildt i medierna kopplas till en förundersökning om folkbrott.
– Jag tror väljarna kan sortera vad som är politik, moderater och företag.
Kommer motståndarsidan, det rödgröna blocket att utnyttja situationen?
– Det har de försökt med förut utan att lyckas. Carl har upprepade gånger svarat på frågor om detta i media och riksdag.
Läs även: